date
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN SỞ Y TẾ THANH HÓA

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Đăng lúc: 15:08:26 27/11/2023 (GMT+7)

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/QH14/2016 ngày 17/11/2016;

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/2/0222 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

 Sở Y tế thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản cụ thể như sau:

1.  Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Sở Y tế Thanh Hóa

Địa chỉ: số 101 Nguyễn Trãi, P. Ba Đình, T P. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Đơn vị được giao: Hội đồng thanh lý tài sản công

2.  Thông tin tài sản bán đấu giá

- Tài sản: là xe ô tô 05 chỗ ngồi, nhãn hiệu FORD; Màu sơn: Đen; Năm sản xuất: 2005; nước sản xuất: Việt Nam; số loại: LASER GHIA; số máy: FP938002; số khung: JS7XXXSRNC5J05337.

- Hiện trng: Xe ô tô đã qua s dng, hết thi gian khu hao theo quy định, đã cũ, hay hng hóc, thi gian hot động dài, s km s dng ln, không đảm bo an toàn k thut khi tham gia giao thông, mc tiêu hao nhiên liu ln, lượng khí thi cao gây ô nhim môi trường; vic sa cha không có hiệu quả

Tổng giá khởi điểm của tài sản: 77.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi bảy triệu đồng).

3.  Lựa chọn Tổ chức đấu giá:

- Tiêu chí: Theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016 và Phụ lục I thuộc Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá.

 - Trường hợp có từ 02 tổ chức đấu giá tài sản trở lên có tổng số điểm cao nhất và bằng nhau thì đơn vị có tài sản đấu giá xem xét, quyết định lựa chọn một trong các tổ chức đó.

5. Thành phần hồ sơ đăng ký tham gia:

- Văn bản đăng ký tham gia tổ chức đấu giá tài sản (bản chính).

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả đúng quy định (bản chính).

- Hồ sơ năng lực pháp lý kèm theo: thành phần hồ sơ cung cấp đầy đủ theo các tiêu chí quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá (trường hợp Tổ chức đấu giá cung cấp thiếu hồ sơ chứng minh sẽ không được chấm điểm tại các tiêu chí tương ứng).

6. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:

- Thời gian: 03 ngày làm việc kể từ ngày đăng Thông báo.

- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở Y tế Thanh Hóa.

Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân. (Lưu ý: Hồ sơ đã nộp để đăng ký tham gia không được hoàn trả lại)

Sở Y tế Thanh Hóa thông báo để các tổ chức đấu giá tài sản được biết và đăng ký tham gia./.

Chi tiết thông báo tại đây.

Công khai kết quả giải quyết TTHC