date
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN SỞ Y TẾ THANH HÓA

Công đoàn ngành Y tế Thanh Hóa tổ chức Đại hội khóa XVIII - Nhiệm kỳ 2017-2022

Đăng lúc: 15:15:58 18/09/2017 (GMT+7)

Vừa qua Công đoàn ngành Y tế Thanh Hóa đã tổ chức đại hội khóa XVIII nhiệm kỳ 2017-2022; 176 đại biều đại diện cho hơn 12 nghìn công nhân viên chức lao động ngành Y tế đã về dự.

Năm năm qua tuy phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức nhưng đội ngũ công nhân viên chức lao động ngành Y tế đã  không ngừng lớn mạnh về số lượng và chất lượng, có bản lĩnh chính trị vững vàng đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân; Cơ bản lao động ngành Y tế có việc làm ổn định; Lương bình quân 4,8 triệu đồng/tháng/người; Các chế độ chính sách cho người lao động được thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Nhiệm kỳ 2017 - 2022,  Công đoàn ngành Y tế Thanh Hóa đặt mục tiêu tiếp tục đổi mới và nâng cao phương thức hoạt động theo phương châm vì quyền lợi, lơị ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Đại hội cũng đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn ngành Y tế khóa XVIII gồm 17 đồng chí và đoàn đại biểu dự Đại hội công đoàn cấp trên có 17 đồng chí.

Lê Hoài Văn - Trung tâm TTGDSK

Công khai kết quả giải quyết TTHC