date
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN SỞ Y TẾ THANH HÓA

Thông báo lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết

Đăng lúc: 11:00:39 26/02/2020 (GMT+7)

THÔNG TIN

Lựa chọn nhà đầu tư tham gia dự án liên doanh, liên kết
 

1. Đơn vị có nhu cầu lựa chọn nhà tư

- Tên đơn vị: Bệnh viện đa khoa TP. Thanh Hóa

- Địa chỉ: Số 140 Trường Thi, phường Trường Thi, TP. Thanh Hóa

- Số điện thoại: 02373 855 291

- MST: 2800794154

2. Dự án liên doanh, liên kết

- Tên dự án: Dự án liên doanh, liên kết đầu tư lắp đặt 01 Hệ thống chụp CT-Scanner đa lớp cắt (≥ 4 lớp cắt) tại Bệnh viện đa khoa TP. Thanh Hóa

- Phương án liên doanh, liên kết:

+ Bệnh viện tham gia liên doanh, liên kết bằng tài sản sẵn có là phòng chụp, phòng điều khiển đã được xây dựng.

+ Nhà đầu tư đầu tư 01 Hệ thống chụp CT-Scanner đa lớp cắt (≥ 4 lớp cắt).

+Áp dụng hình thức liên doanh, liên kết không thành lập pháp nhân mới; các bên sử dụng tài sản của mình để thực hiện liên doanh, liên kết và tự quản lý, sử dụng tài sản của mình, tự đảm bảo các chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động và được chia kết quả từ hoạt động liên doanh, liên kết theo hợp đồng.

3. Phương án lựa chọn nhà đầu tư

- Việc lựa chọn nhà đầu tư được căn cứ trên một số tiêu chí sau:

+ Năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động liên doanh, liên kết;

+ Hiệu quả của phương án tài chính;

+ Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết của nhà đầu tư bảo đảm cho việc liên doanh, liên kết;

+ Phương án xử lý tài sản sau khi hết thời hạn liên doanh, liên kết;

+ Các tiêu chí khác phù hợp với mục đích liên doanh, liên kết, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị do đơn vị có tài sản công quyết định.

- Yêu cầu cụ thể đối với từng tiêu chí được quy định chi tiết trong Hồ sơ yêu cầu.

4. Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: Từ ngày 26/02/2020 đến hết ngày 05/3/2020, trong giờ hành chính.

5. Thời gian nhận Hồ sơ đăng ký: Từ ngày 26/02/2020 đến hết ngày 05/3/2020, trong giờ hành chính

6. Địa điểm phát hành Hồ sơ yêu cầu và nhận Hồ sơ đăng ký:Bệnh viện đa khoa TP. Thanh Hóa - Số 140 Trường Thi, phường Trường Thi, TP. Thanh Hóa - Số điện thoại: 02373 855 291

7. Giá bán 01 bộ Hồ sơ yêu cầu: 1.000.000 VNĐ

 

 

 

 

Công khai kết quả giải quyết TTHC