date
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN SỞ Y TẾ THANH HÓA

Chuyển đổi số

Khái niệm cơ bản thường sử dụng trong lĩnh vực công nghệ thông tin y tế

Cục Công nghệ thông tin - Bộ Y tế đã giới thiệu một số khái niệm cơ bản thường được sử dụng trong lĩnh vực công nghệ thông tin y tế.

Kế hoạch Phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022 ngành Y tế Thanh Hóa

Ngày 14/10/2021, Sở Y tế đã ban hành Kế hoạch số 4574/KH-SYT về Phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022 ngành Y tế Thanh Hóa

Công khai kết quả giải quyết TTHC