Quản lý Văn bản điều hành

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
4410/TB-SYT11/12/2020Thông báo cập nhật danh sách cơ sở đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc - BVĐK Phúc Thịnh
4411/TB-SYT11/12/2020Thông báo cập nhật danh sách cơ sở đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc - BVĐK Vĩnh Lộc
4412/TB-SYT11/12/2020Thông báo cập nhật danh sách cơ sở đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc- BV Phụ sản Thanh Hoá
4413/TB-SYT11/12/2020Thông báo cập nhật danh sách cơ sở đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc - BV Mắt Thanh Hoá
4515/TB-SYT10/12/2020Thông báo lần 5 Về việc tổ chức Hội nghị khoa học Ngành Y tế Nghệ An mở rộng năm 2020
4403/SYT-KHTC10/12/2020Về việc cung cấp thông tin hoạt động liên doanh, liên kết trang thiết bị y tế tại các Bệnh viện công lập từ năm 2008 - 2020
4390/SYT-NVY10/12/2020Về việc danh sách cơ sở đủ điều kiện KCB BHYT ban đầu năm 2021
4375/SYT-QLD09/12/2020Về việc đánh giá tình hình thực hiện hợp đồng cung ứng thuốc năm 2020
448/TB-BVVL09/12/2020Thông báo Tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐCP Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Lộc
396/TB-BVTX08/12/2020Thông báo Tuyển dụng viên chức năm 2020 của Bệnh viện đa khoa Thọ Xuân
4328/SYT-NVY08/12/2020Về việc cung cấp dữ liệu KCB phục vụ tính toán quỹ định suất và DRG năm 2021
4325/SYT-TCCB08/12/2020Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ
4332/SYT-QLD08/12/2020Về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm “Nước muối Vĩnh Phúc Smiles”
4333/SYT-QLD08/12/2020Về việc cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc chứa mephenesin
4335/TB-SYT08/12/2020Thông báo cập nhật danh sách cơ sở đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc - BVĐK Hoằng Hóa
4336/TB-SYT08/12/2020Thông báo cập nhật danh sách cơ sở đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc - BVĐK Triệu Sơn
4337/TB-SYT08/12/2020Thông báo cập nhật danh sách cơ sở đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc - BVĐK Đại An
4338/TB-SYT08/12/2020Thông báo cập nhật danh sách cơ sở đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc - BV Đa khoa ACA
4339/TB-SYT08/12/2020Thông báo cập nhật danh sách cơ sở đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc - BV Mắt Lam Kinh
4340/TB-SYT08/12/2020Thông báo cập nhật danh sách cơ sở đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc - BV Công an Thanh Hóa
854/TB-BVTT08/12/2020Thông báo Tuyển dụng viên chức năm 2020 của BVĐK Thạch Thành
4323/SYT-QLD08/12/2020Về việc triển khai đăng tải tình hình thực hiện đấu thầu trang thiết bị y tế theo Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020
4322/SYT-QLD08/12/2020Về việc tham dự họp bàn giải pháp mua HCXN, VTYT cho các TYT tham gia Đề án XHH y tế
434/TB-TTYT08/12/2020Thông báo Tuyển dụng viên chức Trạm Y tế cấp xã thuộc TTYT huyện Lang Chánh năm 2020
767/QĐ-ATTP07/12/2020Quyết định Về việc chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
312/TB-BVLC07/12/2020Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 - Bệnh viện ĐK huyện Lang Chánh.
4241/SYT-KHTC07/12/2020Về việc cử cán bộ tham gia lớp tập huấn hướng dẫn lập Kế hoạch PN&ƯPSCMT do chất thải y tế
4291/TB-SYT04/12/2020Thông báo: Cơ sở công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng chế phẩm - Công ty CP Môi trường Hồng Tiến
18/TB-TTYT04/12/2020Thông báo Tuyển dụng viên chức trạm y tế cấp xã thuộc TTYT huyện Thiệu Hóa năm 2020
404/TB-BVQH04/12/2020Thông báo Tuyển dụng viên chức, HĐLĐ theo NĐ số 68/2000/NĐ-CP của BVĐK Quan Hóa