Quản lý Văn bản điều hành

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
4337/TB-SYT08/12/2020Thông báo cập nhật danh sách cơ sở đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc - BVĐK Đại An
4338/TB-SYT08/12/2020Thông báo cập nhật danh sách cơ sở đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc - BV Đa khoa ACA
4339/TB-SYT08/12/2020Thông báo cập nhật danh sách cơ sở đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc - BV Mắt Lam Kinh
4340/TB-SYT08/12/2020Thông báo cập nhật danh sách cơ sở đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc - BV Công an Thanh Hóa
854/TB-BVTT08/12/2020Thông báo Tuyển dụng viên chức năm 2020 của BVĐK Thạch Thành
4323/SYT-QLD08/12/2020Về việc triển khai đăng tải tình hình thực hiện đấu thầu trang thiết bị y tế theo Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020
4322/SYT-QLD08/12/2020Về việc tham dự họp bàn giải pháp mua HCXN, VTYT cho các TYT tham gia Đề án XHH y tế
434/TB-TTYT08/12/2020Thông báo Tuyển dụng viên chức Trạm Y tế cấp xã thuộc TTYT huyện Lang Chánh năm 2020
767/QĐ-ATTP07/12/2020Quyết định Về việc chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
312/TB-BVLC07/12/2020Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 - Bệnh viện ĐK huyện Lang Chánh.
4241/SYT-KHTC07/12/2020Về việc cử cán bộ tham gia lớp tập huấn hướng dẫn lập Kế hoạch PN&ƯPSCMT do chất thải y tế
4291/TB-SYT04/12/2020Thông báo: Cơ sở công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng chế phẩm - Công ty CP Môi trường Hồng Tiến
18/TB-TTYT04/12/2020Thông báo Tuyển dụng viên chức trạm y tế cấp xã thuộc TTYT huyện Thiệu Hóa năm 2020
404/TB-BVQH04/12/2020Thông báo Tuyển dụng viên chức, HĐLĐ theo NĐ số 68/2000/NĐ-CP của BVĐK Quan Hóa
4298/SYT-QLD04/12/2020Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 131/2020/NĐ-CP
328/TB-TTYT04/12/2020Thông báo Tuyển dụng viên chức Trạm Y tế cấp xã thuộc TTYT huyện Thạch Thành năm 2020
487/TB-TTYT04/12/2020Thông báo Tuyển dụng viên chức Trạm Y tế cấp xã thuộc TTYT thành phố Sầm Sơn đợt 1 năm 2020
346/TB-TTYT04/12/2020Thông báo về việc tuyển dụng viên chức Trạm y tế xã thuộc TTYT huyện Hà Trung năm 2020, đợt 1
721/TB-TTYT04/12/2020Thông báo Tuyển dụng viên chức tại TTYT huyện và trạm y tế cấp xã thuộc TTYT huyện Ngọc Lặc năm 2020
237/TB-TTYT04/12/2020Thông báo Tuyển dụng viên chức trạm y tế cấp xã thuộc TTYT huyện Thọ Xuân năm 2020
648/TB-SYT04/12/2020Thông báo Tuyển dụng viên chức trạm y tế cấp xã thuộc TTYT huyện Hoằng Hóa đợt 1 năm 2020
470/TB-TTYT04/12/2020Phương án Tuyển dụng viên chức trạm y tế cấp xã thuộc TTYT Thị xã Bỉm Sơn năm 2020
173/TB-TTYT04/12/2020Thông báo Tuyển dụng viên chức trạm y tế cấp xã thuộc TTYT huyện Nga Sơn năm 2020 (lần 1)
624/TB-TTYT04/12/2020Thông báo tuyển dụng viên chức trạm y tế cấp xã thuộc Trung tâm Y tế Yên Định năm 2020 (Đợt 1)
78/PA-TTYT04/12/2020Phương án và Thông báo tuyển dụng viên chức Trạm y tế cấp xã thuộc TTYT huyện Thường Xuân năm 2020
4296/SYT-KHTC04/12/2020Về việc tổ chức tập huấn triển khai phần mềm thống kê y tế của Bộ Y tế
4294/TB-SYT04/12/2020Thông báo Cơ sở công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng chế phẩm - Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ thương mại Đức Hưng
4290/TB-SYT04/12/2020Thông báo Cơ sở công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng chế phẩm - TTYT huyện Đông Sơn
4289/TB-SYT04/12/2020Thông báo Cập nhật danh sách tự công bố đảm bảo điều kiện cơ sở xét nghiệm an toàn sinh học - BVĐK huyện Quan Hóa
4288/TB-SYT04/12/2020Thông báo Cập nhật danh sách tự công bố đảm bảo điều kiện cơ sở xét nghiệm an toàn sinh học - TTYT huyện Bá Thước