date
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN SỞ Y TẾ THANH HÓA

Kết luận thanh tra tại Trung tâm Y tế Ngọc Lặc

Đăng lúc: 15:04:14 15/04/2024 (GMT+7)

Thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao tại TTYT Ngọc Lặc.

Căn cứ khoản 1 Điều 79 Luật Thanh tra 2022 quy định về việc công khai kết luận thanh tra; Căn cứ Điều 49 Nghị định 43/2023/NĐ-CP quy định cụ thể các hình thức công khai kết luận thanh tra.

Văn phòng Sở Y tế công khai đăng tải kết luận thanh tra số 22/KL-TTr ngày 29/3/2024 về việc : Thanh tra việc thực hiện chức năng,nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực hoạt động: thực hiện dịch vụ chuyên môn y tế về: dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh; công tác quản lý, sử dụng thuốc, vắc xin, sinh phẩm, hóa chất, trang thiết bị; công tác quản lý, sử dụng tài chính, công tác tổ chức cán bộ; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thời hạn đăng tải công khai: hết thời gian 15 ngày đăng tải.
 

Công khai kết quả giải quyết TTHC