date
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN SỞ Y TẾ THANH HÓA

Công khai kết luận thanh tra tại Phòng khám đa khoa 115 Hà Nội

Đăng lúc: 16:04:40 23/05/2024 (GMT+7)

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm Y tế đối với Phòng khám đa khoa 115 Hà Nội.

Căn cứ khoản 1 Điều 79 Luật Thanh tra 2022 quy định về việc công khai kết luận thanh tra; Căn cứ Điều 49 Nghị định 43/2023/NĐ-CP quy định cụ thể các hình thức công khai kết luận thanh tra.

Văn phòng Sở Y tế công khai đăng tải kết luận thanh tra số 47/KL-TTr ngày 23/5/2024 về việc : Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện tổ chức khám bệnh, chữa bệnh BHYT, việc cung ứng và sử dụng thuốc, VTYT, HCXN, SPCĐ sử dụng cho KCB BHYT, việc thực hiện Hợp đồng KCB BHYT, công tác giám định và thanh quyết toán KCB BHYT, thanh toán chi phí KCB BHYT.

Thời hạn đăng tải công khai: 15 ngày, kể từ ngày đăng tải 
Nội dung Kết luận tại đây.
 

Công khai kết quả giải quyết TTHC