date
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN SỞ Y TẾ THANH HÓA

Chuyển đổi số

Hơn 28 triệu người đã có hộ chiếu vắc-xin, người chưa được xác nhận cần làm gì?

Sau hơn 1,5 tháng triển khai, Bộ Y tế đã cấp hộ chiếu vắc-xin cho khoảng 28 triệu người. Hộ chiếu vắc-xin đang được hiển thị trên ứng dụng PC-Covid và Sổ sức khỏe điện tử.

“Chuyển đổi số y tế - xu hướng không thể đi ngược trong thời đại 4.0”

Đó là khẳng định của ông Dương Anh Hoàng - Giám đốc MKT công ty TNHH YouMed Việt Nam tại hội thảo “Chuyển đổi số y tế - thách thức và cơ hội” diễn ra ngày 24/03/2022 ở Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

Thông tin cần biết về “Hộ chiếu vắc xin điện tử”

Để đảm bảo quyền của người dân được cấp giấy chứng nhận đã tiêm vaccine và hộ chiếu vaccine khi tham gia tiêm chủng COVID-19, mới đây Bộ Y tế đã có văn bản số 2228 về hộ chiếu vaccine gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế; Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.

Chuyển đổi số - bệ phóng cho ngành y tế

Xác định chuyển đổi số là xu thế tất yếu và là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong lộ trình phát triển, góp phần xây dựng chính quyền điện tử, trong những năm qua, cùng với cả nước, ngành y tế Thanh Hóa đã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) một cách tổng thể và toàn diện, trong đó đặc biệt chú trọng tới các công nghệ số hiện đại, tạo sự thay đổi tích cực toàn bộ hoạt động y tế, từ quản trị, khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Khái niệm cơ bản thường sử dụng trong lĩnh vực công nghệ thông tin y tế

Cục Công nghệ thông tin - Bộ Y tế đã giới thiệu một số khái niệm cơ bản thường được sử dụng trong lĩnh vực công nghệ thông tin y tế.

Tăng cường thúc đẩy số hóa y tế

Trong thời gian qua, với sự quan tâm, chỉ đạo và đầu tư của Đảng và Nhà nước, sự phối hợp của các Bộ, ban, ngành và các địa phương, đặc biệt là sự nỗ lực vươn lên của toàn ngành y tế, sự hợp tác, giúp đỡ của bàn bè quốc tế, việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe ở nước ta đã có những bước phát triển quan trọng, đột phá, đặt nền móng cho sự phát triển y tế điện tử và chuyển đổi số y tế trong thời gian tới.

10 thành tựu chuyển đổi số của ngành Y tế

Trong giai đoạn 2016-2021, ngành Y tế đã đạt được nhiều thành tựu về chuyển đổi số.

Kế hoạch Phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022 ngành Y tế Thanh Hóa

Ngày 14/10/2021, Sở Y tế đã ban hành Kế hoạch số 4574/KH-SYT về Phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022 ngành Y tế Thanh Hóa

Công khai kết quả giải quyết TTHC