date
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN SỞ Y TẾ THANH HÓA

Quyết định Kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử Bộ Y tế thành Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Y tế

Đăng lúc: 16:03:56 26/12/2021 (GMT+7)

 Bộ Y tế ban hành quyết định số 5852/QĐ-BYT ngày 24/12/2021 về việc Kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử Bộ Y tế thành Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Y tế. Chi tiết văn bản tại đây.

Công khai kết quả giải quyết TTHC