date
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN SỞ Y TẾ THANH HÓA

Công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Trang thiết bị và công trình y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

Đăng lúc: 17:29:41 25/07/2023 (GMT+7)

 Ngày 24/7/2023 Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 2962/QĐ-BYT ngày 24/7/2023 vềcông bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Trang thiết bị và công trình y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính phủ và Thông tư số 10/2023/TT-BYT ngày 11/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế; theo đó đã thực hiện công bố 01 TTHC được bãi bỏ và 07 TTHC được sửa đổi bổ sung.Chi tiết xem tại đây.  

Công khai kết quả giải quyết TTHC