date
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN SỞ Y TẾ THANH HÓA

Thông báo mã số hồ sơ thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Đăng lúc: 15:00:00 02/01/2020 (GMT+7)

Danh mục Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh.

Thông báo mã số hồ sơ thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Danh mục Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh.

Xem chi tiết tại đây.

Công khai kết quả giải quyết TTHC