date
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN SỞ Y TẾ THANH HÓA

Kế hoạch Truyền thông về thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công giai đoạn 2021-2022 ngành Y tế

Đăng lúc: 15:30:46 25/12/2020 (GMT+7)

Ngày 24/12/2020 Sở Y tế Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 4692/KH-SYT về Kế hoạch Truyền thông về thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công giai đoạn 2021-2022 ngành Y tế.

Thực hiện Kế hoạch số 266/KH-UBND ngày 17/12/2020 của UBND tỉnh về truyền thông thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công giai đoạn 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Sở Y tế xây dựng Kế hoạch Truyền thông về thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công giai đoạn 2021-2022 ngành Y tế tại Kế hoạch số 4692/KH-SYT ngày 24/12/2020. Chi tiết xem tại đây.

Công khai kết quả giải quyết TTHC