Thông báo về thay đổi lịch Hội nghị Tổng kết công tác Y tế năm 2017

Đăng lúc: 17:00:06 24/12/2017 (GMT+7)

Ngày 20/12/2017, Sở Y tế Thanh Hóa đã có Giấy mời số 2999/GM-SYT gửi Lãnh đạo Quý cơ quan/đơn vị mời tham dự Hội nghị Tổng kết công tác Y tế năm 2017. Hội nghị dự kiến diễn ra vào 7 giờ 30, ngày 25/12/2017 tại Sở Y tế Thanh Hóa.

Tuy nhiên, do công việc đột xuất của Lãnh đạo Tỉnh, nên Hội nghị Tổng kết công tác Y tế năm 2017 sẽ chuyển sang 13 giờ 00 ngày 26/12/2017. Sở Y tế Thanh Hóa xin thông báo để Lãnh đạo Quý cơ quan/đơn vị được biết.

Trân trọng./