date
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN SỞ Y TẾ THANH HÓA

Thanh Hóa thành lập 7 chốt kiểm soát liên ngành tại các đầu mối giao thông để thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Đăng lúc: 08:24:54 24/05/2021 (GMT+7)

Ngày 23-5, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 1660/QĐ-UBND về việc thành lập chốt kiểm soát liên ngành thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

 Theo đó, thành lập 7 chốt kiểm soát liên ngành tại các đầu mối giao thông để thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, cụ thể như sau:

Thành lập 7 chốt kiểm soát liên ngành tại các đầu mối giao thông, gồm: Chốt tại Dốc xây, thị xã Bỉm Sơn; chốt tại Khe Nước lạnh, thị xã Nghi Sơn; chốt tại xã Thạch Quảng và chốt tại thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành; chốt tại xã Bãi Trành, huyện Như Xuân; chốt tại xã Nga Điền, huyện Nga Sơn; chốt tại xã Phú Thanh, huyện Quan Hóa.

Mỗi chốt kiểm soát gồm 18 người, cụ thể: 12 cán bộ Công an, 03 cán bộ Y tế và 03 cán bộ Thanh tra Giao thông tỉnh. Trưởng chốt kiểm soát liên ngành do lực lượng Công an phụ trách.

Thời gian hoạt động của các chốt: Kể từ 07 giờ 00’ ngày 24-5-2021 cho đến khi có thông báo mới; thực hiện trực 24/24 giờ trong ngày (kể cả thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ, tết và ngày nghỉ).

Nhiệm vụ của chốt kiểm soát liên ngành: Mỗi chốt chia thành 03 ca để thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra, vào tỉnh để nhắc nhở, yêu cầu chủ phương tiện thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch như: có dung dịch sát khuẩn; hành khách và nhân viên trên xe phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách... Nếu phát hiện xe chở người từ vùng dịch (đặc biệt là từ Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh) về địa bàn thì phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của địa phương thực hiện các biện pháp phòng dịch theo quy định nhằm kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 xâm nhập, lây lan trên địa bàn tỉnh.

Xử lý nghiêm hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm chủ xe, lái xe, phụ xe và hành khách vi phạm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Phun khử khuẩn các phương tiện đi từ vùng dịch vào địa bàn tỉnh; các xe có chở các đối tượng F1, F2 và các đối tượng có nguy cơ cao theo hướng dẫn của ngành Y tế.

Thực hiện nghiêm túc các biện pháp về phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế như: đeo khẩu trang, thường xuyên sát khuẩn, kiểm tra sức khỏe… Chấp hành nghiêm quy trình, trình tự kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện tham gia giao thông theo hướng dẫn của ngành Công an và ngành Y tế; nghiêm cấm việc lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn để gây khó khăn cho người và các phương tiện tham gia giao thông.

Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên tham gia chốt kiểm soát liên ngành do Giám đốc Công an tỉnh và Trưởng chốt kiểm soát liên ngành phân công theo quy định.

Hằng ngày (trước 16 giờ hằng ngày), các chốt kiểm soát liên ngành thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh về Công an tỉnh và Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Giao thông Vận tải cử cán bộ có trách nhiệm tham gia chốt kiểm soát liên ngành đúng số lượng và thời gian theo quy định; xây dựng quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên tham gia tại các chốt; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng tham gia chốt kiểm soát liên ngành, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng chốt kiểm soát liên ngành chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh trong suốt quá trình thực thi nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã: Thạch Thành, Nga Sơn, Quan Hóa, Như Xuân, Bỉm Sơn, Nghi Sơn theo địa bàn quản lý, có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan, lựa chọn, bố trí địa điểm thuận lợi để lập các chốt kiểm soát liên ngành; kịp thời hỗ trợ các lực lượng tham gia tại chốt khi có đề nghị, đảm bảo các chốt kiểm soát liên ngành hoạt động hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, tham mưu, cân đối nguồn kinh phí và hướng dẫn, thanh quyết toán kinh phí, đảm bảo hoạt động của các chốt kiểm soát liên ngành theo đúng quy định của pháp luật.

Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Giao thông Vận tải theo chức năng, nhiệm vụ được giao, căn cứ quy định hiện hành của pháp luật, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các chốt kiểm soát liên ngành thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Nguồn: Báo Thanh Hóa 

Công khai kết quả giải quyết TTHC