date
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN SỞ Y TẾ THANH HÓA

Tăng cường phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm ở người

Đăng lúc: 16:04:12 08/01/2024 (GMT+7)

Nhằm chủ động phòng ngừa, kịp thời khống chế, không để dịch bệnh bùng phát trên địa bàn tỉnh, góp phần bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân và phát triển kinh tế, xã hội, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-UBND về việc phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm ở người năm 2024.

 Cụ thể, tăng cường công tác chỉ đạo phòng, chống dịch, nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành trong triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; kiểm tra giám sát các hoạt động về phòng chống dịch bệnh tại các địa phương; tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng, chống dịch bệnh; giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm, đáp ứng nhanh và xử lý triệt để các ổ dịch, giảm số mắc và tử vong các bệnh truyền nhiễm, ngăn chặn kịp thời bệnh dịch truyền nhiễm nguy hiểm, không để dịch lớn xảy ra; đảm bảo đủ kinh phí, thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị y tế đáp ứng kịp thời trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

UBND tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm theo các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh; kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh các cấp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong phòng, chống bệnh dịch, kịp thời chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống và ứng phó khi dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.

UBND các cấp xây dựng và phê duyệt kế hoạch phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, bố trí kinh phí, đảm bảo nguồn lực và huy động sự tham gia của các ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội trong công tác phòng chống dịch. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của y tế dự phòng và y tế cơ sở; đặc biệt ưu tiên vùng sâu, vùng xa, khu vực miền núi, vùng khó khăn, tăng cường chất lượng khám bệnh, chữa bệnh cho người dân. Tăng cường chỉ đạo công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng tích cực tham gia, hưởng ứng các hoạt động phòng, chống bệnh truyền nhiễm. Tăng cường chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, đôn đốc và hỗ trợ tuyến dưới. Tổ chức đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, thống kê báo cáo và triển khai sử dụng hệ thống báo cáo điện tử cho tất cả các tuyến.

Bên cạnh đó, tăng cường truyền thông đến người dân và cộng đồng về phòng, chống bệnh truyền nhiễm và tiêm chủng phòng bệnh, chú trọng các nhóm đối tượng trong chương trình tiêm chủng mở rộng, vận động người dân chủ động, tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh và tiêm chủng. Tăng cường truyền thông, giáo dục sức khỏe, phổ biến kiến thức về chương trình tiêm chủng mở rộng và lợi ích của tiêm chủng phòng bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho trẻ em để vận động người dân chủ động đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch. Phát huy tốt vai trò của hệ thống truyền thanh tại cơ sở; chủ động cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh truyền nhiễm và các hoạt động phòng, chống; phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh.

Sở Y tế thường xuyên cập nhật, theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh trên thế giới, trong nước, cung cấp kịp thời các thông tin về tình hình dịch bệnh. Thường xuyên cập nhật hướng dẫn giám sát và phòng, chống các bệnh truyền nhiễm theo hướng dẫn của Bộ Y tế, triển khai phù hợp với diễn biến tình hình dịch tại địa phương. Đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng, cơ sở giáo dục. Triển khai đầy đủ, nghiêm túc các quy định về hướng dẫn quản lý chất thải, xử lý thi hài người tử vong do mắc bệnh truyền nhiễm. Kiểm tra, giám sát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm phòng, chống các bệnh lây qua đường tiêu hóa. Tăng cường phối hợp liên ngành và huy động cộng đồng trong công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm. Kiện toàn và vận hành đội đáp ứng nhanh tại các tuyến có đủ năng lực và trang thiết bị sẵn sàng thực hiện xử lý ổ dịch, hỗ trợ tuyến dưới khi có dịch bệnh xảy ra. Đảm bảo đủ thuốc, trang thiết bị, oxy, vật tư, hóa chất,... phục vụ công tác phòng chống dịch; sẵn sàng hỗ trợ tuyến dưới khi có dịch bệnh xảy ra.

Ngoài ra, rà soát, xây dựng các kịch bản đáp ứng với các tình huống của dịch bệnh; bảo đảm năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong quá trình thu dung, cấp cứu và điều trị bệnh nhân, hạn chế quá tải, vượt tuyến. Xây dựng quy trình hội chẩn tuyến trên, đảm bảo an toàn khi chuyển viện theo đúng các quy định. Tăng cường các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng lây nhiễm hạn chế tối đa lây lan dịch bệnh trong các cơ sở y tế, chú trọng bảo vệ người bệnh thuộc nhóm có nguy cơ cao (như phụ nữ có thai, người mắc bệnh nền, người cao tuổi, người bệnh hồi sức tích cực, thận nhân tạo...). Đảm bảo đủ thuốc, vật tư y tế, hóa chất, phương tiện bảo hộ cho công tác phòng, chống dịch. Xây dựng và triển khai kế hoạch sử dụng vắc xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng phù hợp theo đối tượng, lịch tiêm chủng, ưu tiên tiêm chủng nhóm nguy cơ cao theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế.

Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh; phối hợp với ngành Y tế tăng cường hướng dẫn và triển khai công tác tuyên truyền tới người dân về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm một cách hiệu quả, phù hợp để người dân hiểu được sự nguy hiểm của bệnh, hưởng ứng tích cực các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho gia đình và cộng đồng.

UBND các huyện, thị xã, thành phố kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các cấp tại địa phương; chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. Thường xuyên nắm bắt tình hình và báo cáo về Ban Chỉ đạo tỉnh các diễn biến về bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm, đề xuất các khó khăn, vướng mắc để kịp thời giải quyết. Chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn phối hợp với các đơn vị chức năng để chủ động phòng, chống dịch bệnh. Tăng cường cơ sở vật chất cho các cơ sở y tế để sẵn sàng thu dung, cách ly, điều trị bệnh nhân khi có dịch xảy ra. Các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch chủ động bố trí nguồn kinh phí thực hiện công tác phòng, chống dịch tại địa phương theo phân cấp ngân sách hiện hành.

Nguồn: Báo Thanh Hoá

Công khai kết quả giải quyết TTHC