Cập nhật danh sách các điểm dịch đến ngày 09/02/2021

Đăng lúc: 07:24:13 28/02/2021 (GMT+7)

Cập nhật Danh sách điểm, ổ dịch, phân tích mốc dịch tễ tại Việt Nam và số ca mắc tại cộng đồng đến 6h ngày 28/02/2021