date
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN SỞ Y TẾ THANH HÓA

Mời báo giá cung cấp dịch vụ thực hiện các nhiệm vụ tổ chức hoạt động Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc 25 – 31/5

Đăng lúc: 10:01:54 07/05/2024 (GMT+7)

Sở Y tế có nhu cầu tiếp nhận báo giá để xây dựng giá dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các nhiệm vụ tổ chức hoạt động Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc 25 – 31/5

Sở Y tế có nhu cầu tiếp nhận báo giá để xây dựng giá dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các nhiệm vụ tổ chức hoạt động Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc 25 – 31/5 với nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Sở Y tế Thanh Hóa
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
- Ông: Nguyễn Văn Tùng, Chuyên viên phòng Kế hoạch Tài chính
- Số điện thoại: 0812.150.166
- Email: Tungnv.sytthanhhoa@gmail.com
3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp hoặc chuyển qua dịch vụ bưu chính về Sở Y tế Thanh Hóa, Địa chỉ: Số 101, đường Nguyễn Trãi, phường Ba Đình, tp Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Chậm nhất trước 17h00 ngày 12/05/2024
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày đơn vị
phát hành báo giá.
II. Nội dung yêu cầu báo giá: Có phụ lục kèm theo.
Rất mong được sự hợp tác của các nhà cung cấp dịch vụ trên địa bàn tỉnh./.

Chi tiết báo giá tại đây.

Công khai kết quả giải quyết TTHC