date
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN SỞ Y TẾ THANH HÓA

Ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng pháp luật, bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, bồi thường nhà nước, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Đăng lúc: 09:04:52 31/05/2021 (GMT+7)

 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 741/QĐ-TTg ngày 20/5/2021 về việc Ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng pháp luật, bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, bồi thường nhà nước, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Chi tiết xem tại đây.

Công khai kết quả giải quyết TTHC