date
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN SỞ Y TẾ THANH HÓA

Tuyên truyền hưởng ứng ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023

Đăng lúc: 16:14:39 21/09/2023 (GMT+7)

Thực hiện công văn số 2276/STTTT-TTBCXB ngày 20/9/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền hưởng ứng ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Nhằm thông tin, tuyên truyền sâu rộng về Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10), Giám đốc Sở Y tế đề nghị các phòng cơ quan Sở, Thủ trưởng các đơn vị y tế thực hiện một số nội dung sau:
1. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của phòng, đơn vị về ý nghĩa của Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) và vai trò, tầm quan trọng của công tác chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay.
2. Đăng Banner hưởng ứng sự kiện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 của tỉnh trên Trang thông tin điện tử của cơ quan Sở, các đơn vị y tế và tuyên truyền trên các nền tảng khác.
3. Đăng tải tin, bài,… lên chuyên mục “Chuyển đổi số” trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị. Khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành hưởng ứng trên không gian mạng bằng cách thay ảnh đại diện có kèm khung hình nhận diện (avatar frame) Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10.2023 từ ngày 01/10/2023 đến hết ngày 10/10/2023.
(Sở Y tế gửi kèm công văn số 4754/BTTTT-CĐSQG ngày 18/9/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023; công văn số 2276/STTTT-TTBCXB ngày 20/9/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền hưởng ứng ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Các đơn vị tham khảo Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia và tải các tài liệu liên quan bằng cách quét mã QR tại các văn bản trên).
Chi tiết các văn bản đính kèm.
Văn bản của Sở Thông tin và Truyền thông.
Văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Công khai kết quả giải quyết TTHC