date
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN SỞ Y TẾ THANH HÓA

Kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06 Ngành Y tế Thanh Hóa

Đăng lúc: 18:10:41 16/11/2023 (GMT+7)

Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa ban hành Quyết định số 776/QĐ-SYT ngày 16/11/2023 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo chuyển đổi số và thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 Ngành Y tế Thanh Hóa. 
Chi tiết tại đây

Công khai kết quả giải quyết TTHC